Help us vote Xuất Khẩu Cười “Nụ cười nước ta vốn, thâm, sâu, bền, đẹp, cho nên nhanh chóng nổi tiếng. Cung không đủ cầu, lượng khách hàng tăng lên vùn vụt. Thương tư nhân đổ xô về các tỉnh, thu gom tranh mua với quốc doanh. Giá cả cũng…

chi tiết
Help us vote

Xuất Khẩu Cười

“Nụ cười nước ta vốn, thâm, sâu, bền, đẹp, cho nên nhanh chóng nổi tiếng. Cung không đủ cầu, lượng khách hàng tăng lên vùn vụt. Thương tư nhân đổ xô về các tỉnh, thu gom tranh mua với quốc doanh.

Giá cả cũng chia làm nhiều chủng loại:

– Cười khà khà: 1000 đô-la/tiếng

– Cười ruồi: 1500 đô-la/tiếng

– Cười không ra tiếng: 1500 đô-la/tiếng

– Cười như mếu: 2000 đô-la /tiếng

Còn những loại cười móm mém, cười gằn, cười từ trong ra, cười từ ngoài vào thì giá theo thỏa thuận.”

Related posts

Chúa tể những chiếc nhẫn – Nhà vua trở về

iSách

Cuộc Gọi Từ Thiên Thần

iSách

Cung Tình Yêu

iSách